De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Olislagers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Olislagers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Olislagers

Cumuleo