De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Paulet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Josť Paulet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Josť Paulet

Cumuleo