De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Payen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Fernand Payen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fernand Payen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fernand Payen

Cumuleo