De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Christophe Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christophe Peeters

Cumuleo