De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Perdieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Pierre Perdieu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Pierre Perdieu

Cumuleo