De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Pinte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Pinte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Pinte

Cumuleo