De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paulette Piquard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Paulette Piquard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paulette Piquard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paulette Piquard

Cumuleo