De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eddy-Pascal Piret

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Eddy-Pascal Piret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Eddy-Pascal Piret

Cumuleo