De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Catherine Pirlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Catherine Pirlet

Cumuleo