De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Pirot

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Victor Pirot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Victor Pirot

Cumuleo