De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Pirotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Armand Pirotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Armand Pirotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Armand Pirotte

Cumuleo