De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Polinard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Polinard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Polinard

Cumuleo