De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Pourbaix

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Pourbaix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Pourbaix
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Pourbaix

Cumuleo