De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Quirynen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Quirynen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Quirynen

Cumuleo