De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Wacquier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Wacquier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Wacquier

Cumuleo