De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Remacle

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Remacle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Remacle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Remacle

Cumuleo