De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Renard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Christian Renard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christian Renard

Cumuleo