De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Richard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Xavier Richard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Xavier Richard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Xavier Richard

Cumuleo