De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Robert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Robert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Robert

Cumuleo