De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Roberti

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Stéphane Roberti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Stéphane Roberti

Cumuleo