De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Romain

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Romain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Romain

Cumuleo