De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maud Rousseaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Maud Rousseaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Maud Rousseaux

Cumuleo