De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Rousselle

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Rousselle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Rousselle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Rousselle

Cumuleo