De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Rouxhet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Rouxhet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Rouxhet

Cumuleo