De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Ruet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacqueline Ruet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacqueline Ruet

Cumuleo