De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gwendolyn Rutten

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Gwendolyn Rutten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Gwendolyn Rutten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Gwendolyn Rutten

Cumuleo