De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Sabbatini

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Sabbatini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Sabbatini

Cumuleo