De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rodolphe Sagehomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Rodolphe Sagehomme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rodolphe Sagehomme
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rodolphe Sagehomme

Cumuleo