De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Saint Guillain

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Saint Guillain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Saint Guillain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Saint Guillain

Cumuleo