De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Samray

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Samray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Samray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Samray

Cumuleo