De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Sarens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André Sarens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Sarens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Sarens

Cumuleo