De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Waterschoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Kristof Waterschoot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Kristof Waterschoot

Cumuleo