De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michele Siciliano

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michele Siciliano
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michele Siciliano
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michele Siciliano

Cumuleo