De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Simon

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Simon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Simon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Simon

Cumuleo