De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jan Smets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jan Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jan Smets

Cumuleo