De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Axel Soeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Axel Soeur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Axel Soeur

Cumuleo