De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Webers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Maurice Webers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Maurice Webers

Cumuleo