De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Spineux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoît Spineux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoît Spineux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoît Spineux

Cumuleo