De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Léon Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Léon Stassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Léon Stassen

Cumuleo