De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Wellens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Wellens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Wellens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Wellens

Cumuleo