De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ghislain Stievenart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ghislain Stievenart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ghislain Stievenart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ghislain Stievenart

Cumuleo