De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Stoffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Daniel Stoffels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Daniel Stoffels

Cumuleo