De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ida Storelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ida Storelli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ida Storelli

Cumuleo