De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Damien Yzerbyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Damien Yzerbyt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Damien Yzerbyt

Cumuleo