De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stijn Tant

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Stijn Tant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Stijn Tant

Cumuleo