De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Taton

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Josť Taton
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Josť Taton

Cumuleo