De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guillaume Tavier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Guillaume Tavier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Guillaume Tavier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Guillaume Tavier

Cumuleo