De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kenneth Taylor

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Kenneth Taylor
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Kenneth Taylor

Cumuleo