De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Thiry

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Thiry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Thiry

Cumuleo