De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Tournay

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Tournay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Tournay
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Tournay

Cumuleo